På 30 år har Alta opplevd en formidabel vekst og har gått fra å være en kommune i utkanten til et vekstsenter i Nord-Norge. Hvordan er det mulig? Rull nedover for å lese mer

Nybygg på sentrum under oppføring

Er Alta det nye vekstsenteret i nord?

I 2022 skal det bygges over 90.000 m2 næringsbygg. Bedrifter rigger seg for vekst og Alta kommune tar risikoen ved å legge til rette nye områder for bedrifter som ønsker å vokse, eller de som ikke engang har sett dagens lys.

  • På Skillemo er det gitt rammetillatelse til 31.500 m2 nye bygg.
  • Altahøyden sør forventes det bygget 10.000 m2 ny bygg.
  • Coop ferdigstilles på Altahøyden med 6.000 m2 nytt bygg.
  • Alta handelspark ferdigstilles med 23.000 m2 på Alta Sentrum.
  • Sulland bygger nytt på Elvebakken med 1000 m2 nytt bygg.
  • B8 på Alta sentrum igangsettes med 20.000 m2 nytt bygg.

I løpet av de to neste årene planlegger Alta kommune utbygging av næringsområder som tilsvarer 2 x Oslo Lufthavn Gardermoen.

Hvorfor tar en kommune risikoen ved å legge til rette for ny næring? Der det er jobber, er det folk. Enkelt og greit.

Den himmelske freds plass

I 1990 sto det første industriområdet i Alta kommune klart og det var Aronneskjosen. Bildet i bakgrunnen er tatt noen år etter området sto klart for utbygging. Da det ble klart at kommunen ville legge til rette for næringsarealer var det ikke uten motstand i lokalmiljøet, så da området ikke ble bygget ut i løpet av de første årene fikk det navnet "Den himmelske freds plass" på folkemunne.

Aronneskjosen 1996

Arbeidssted for 1.182 altaværinger

Slik ser det samme området ut i dag. Siden den gang har også Aronnes industriområde åpnet like ved.

  • 1.182 altaværinger har sitt arbeidssted på disse to områdene
  • 56 bedrifter er etablert
  • De omsatte for nesten 2 milliarder kroner i 2020
Aronneskjosen i dag

Nina Furulund-Eriksen er leder for Qvann, som er et nettverk for kvinnelige ledere i privat næringsliv. Hun jobber også innen HR/marked og kommunikasjon i Kivijervi Entreprenør AS. Furulund-Eriksen ser bedrifter med høye målsettinger om vekst og investeringsvilje.

Nina Furulund-Eriksen
Nina Furulund-Eriksen

Rekrutterer kloke hoder

– Jeg registerer at bedriftene i Alta rigger seg for fremtidig vekst når det kommer til de kloke hodene, og det å rekruttere nyutdannede. Dette gir gode karrieremuligheter for mange, og spesielt yngre. Det er mange nyetableringer i kommunen, og mange gründere som tenker nytt.

Hun mener at Alta uten tvil er et vekstsenter i nord. 
– Vi har befolkningsvekst, bolyst og følelsen av tilhørighet. Bedriftene oppleves som nytenkende og har evne til å omstille seg raskt. Vi har noen store "drivere" som lykkes i sin satsing og det skaper et positivt vekstmiljø.

284 nye altaværinger

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Alta var en av ni kommuner i Troms og Finnmark som hadde befolkningsvekst i 2021. 284 nye altaværinger kom til verden og 162 personer flyttet til Nordlysbyen. Nå bor det 21.144 personer i Alta kommune.

Barnevogn i fjæra
Illustrasjon laget av Ifinnmark

Alta var eneste kommune i Finnmark som hadde befolkningsvekst i 2021, viser tall fra SSB.

Skiløper
Illustrasjon laget av Ifinnmark

Her er befolkningsutviklingen i Alta fra 1997 til 2021.

Skiløper

Kjetil Kristensen er leder for Alta Næringsforening. Han trekker frem befolkningsvekst og fødselsoverskudd som viktige kriterier for suksess.

– At vi opplever vekst er først og fremst fordi vi har et sterkt næringsliv, at vi har en ung befolkning som regenererer seg selv og at vi har en kommune som tilrettelegger for nye industriområder/næringsarealer og boligtomter. Bedriftene i Alta ønsker å gjøre det bedre hver eneste dag. Det gjør også at de ønsker å vinne anbud og konkurrere på høyest mulig nivå. Det medfører igjen at man vokser og skaper nye arbeidsplasser.

Kristensen er helt enig med Furulund-Eriksen. Alta er et vekstsenter.

– Vi er en av de byene i nord som har høyest privat sysselsetting. Det vil si at vi har høy privat verdiskapning og vi har et næringsliv som er motoren i å drive fram vekst. Med høy privat sysselsetting får vi også en høyere innovasjonstakt og skapervilje enn plasser hvor offentlige arbeidsplasser er i flertall. Den skaperviljen og innovasjonstakten er med på å drive Alta framover, og man ser helt klart at vekst avler vekst.

Kjetil Kristensen, leder i Alta Næringsforening

Et nytt kapittel skrives

Neste ut er Skillemo næringsområde. Området ble åpnet i oktober 2021 og det er gitt 48 opsjoner. 18 bedrifter har allerede søkt om byggetillatelse.

Et hode foran

Erfaring viser at det tar cirka 10 år fra man avsetter arealer til det er byggeklart. Området på Skillemo ble avsatt i kommunens arealplan i 2011. I desember 2021 var alle tomtene tildelt.

67 prosent av de som har søkt om tomt på Skillemo var ikke etablert da området ble avsatt for ti år siden. 30 prosent av de som har søkt om igangsettingstillatelse var ikke etablert da reguleringsplanen ble vedtatt for fem år siden.

– Vi mener at kommunen må legge til rette for næringsutvikling, også for det ukjente. Setter vi ikke av områder til dette får vi heller ikke den utviklingen som trengs, forteller næringssjef i Alta kommune Jørgen Kristoffersen.

I 2024 er det skisserte investeringer for 600 millioner kroner i ny bygningsmasse på Skillemo.

Erfaringer med Skillemo Næringsområde

Kristoffersen forteller videre at området er meget attraktivt. Det er interessenter fra hele landet, nye bedrifter og nye næringer.

En krone i kommunal tilrettelegging har utløst 50 kroner i private investeringer.

Nettbasert søknadsprosess har bidratt positivt.

– Ungene våre er fremtiden

Både Kristensen og Furulund-Eriksen er enige i at Alta er en motor i nord, men det er utviklingsmuligheter. 

Furulun-Eriksen etterlyser enda mer tilrettlegging for tilbud som gir bolyst.
– Kommunen kan være bedre på dette. Jeg tenker da spesielt på kultur og botilbud for nyetablerte og unge voksne. Jeg tror det å gjøre Alta synlig også utenfor kommunen vil være viktig for at vi skal kunne fortsette å vokse. Den store utfordingen i dag, og fremover, vil være å få arbeidskraft nok.  

Kristensen trekker frem skolesituasjonen i Alta.
– Ungene våre er framtida og det er alltid lurt å investere mest i det som er mest verdifullt. Derfor håper jeg at den langvarige skolestrukturdebatten nå nærmer seg slutten, og at det bygges nytt, og renoveres skolebygg, i årene fremover. 

Produsert av Alta kommune

Eksterne foto/video i saken: Kronstadposten, Frikant Mediedesign og Mediaveien

Barn på toppen av Komsa