Den digitale skolen

Alle elevene i Alta har fått hver sitt digitale verktøy, men hvordan foregår egentlig den nye hverdagen med læringsbrett? Bli med inn i Altaskolen.

Hverdagen før og etter læringsbrettet

På Gakori skole fikk de læringsbrett i mars 2021. I en drøy måned har lærerne hatt et ekstra verktøy med seg inn i undervisningen. For lærer på 6. trinn, Elisabeth Sivertsen Nilsen, har det bidatt til en helt ny hverdag. Hun beskriver det som en hverdag før og etter læringsbrettet.

– Vi bruker ikke læringsbrettet hele dagen, men vi bruker det en god del. Vi bruker det som et verktøy og det er viktig å huske på at læringsbrettet ikke er i stedet for, men i tillegg. Den gir oss mange muligheter i undervisningen, og det er enkelt for oss lærere å nå hver enkelt elev.

I timene bruker de blant annet flere ulike skriveprogrammer, komponerer musikk, bruk av tegneprogrammer og elevene lager filmer og bøker. 

– Vi bruker mange ulike læringsmetoder for å nå samme kompetansemål, men mer tilrettelagt for hver elev.

Tiden lærerne tidligere brukte på å kopiere opp alt av materiell til elevene bruker de nå på undervisning - som de kan starte med et tastetrykk.

Digital pedagogikk

Teknologi har blitt en naturlig del av hverdagen. Altas skoler og barnehager må være med på den digitale utviklingen. Altas unge skal ha et godt utgangspunkt når de skal videre i livet.

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. 

Digital pedagogikk handler ikke bare om apper, digitale læremidler og IKT-verktøy, men minst like mye om mulighetene for elevaktiv undervisning som fremmer slikt som dybdelæring, samhandling, elevmedvirkning, språkutvikling, matematisk forståelse, digital dannelse, kommunikasjon, vurdering for læring og kreativitet.  Kilde: Handlingsplan for digitale verktøy og teknologi i Altaskolen

Nærbilde av lærerens læringsbrett

Elevens læring og utvikling

Med læringsbrettene kommer også opplæring. Med utgangspunkt i elevens læring og utvikling har hver skole hatt både lærer- og elevdager i regi av Eplehuset.

Her har elevene på Øvre Alta skole nettopp fått utlevert sitt læringsbrett og er i gang med opplæring.

Lærer å bruke internett på en god måte

Barn i dag blir eksponert for skjerm og internett nærmest fra de blir født. Ved å innføre læringsbrett i skolen får man god anledning til å snakke om skjermbruk og nettvett. Det å bruke internett på en god måte, bruk av kilder, hvilke kilder man kan stole på og hvordan man finner ut hvilke kilder som er til å stole på. Ikke minst bruken av sosiale medier, mobbing på nett, bildebruk og personvern.

Når barna får utlevert sitt digitale verktøy underskrives også en egenerklæring av både elev og foresatt. 

Læringsbrettet gir også gode muligheter for kreativitet, slik som elevene på Øvre Alta skole som laget sin egen vri på historien om de tre bukkene Bruse. (Se video)

Grundig bevisstgjøring

Når Eplehuset gjennomfører opplæring med lærerne er det spesielt fire områder det jobbes ut i fra:

 1. Visjon og strategi som inkluderer hvordan teknologien skal understøtte og forsterke målene for lærerenes og elevenes læring
 2. Profesjonsfaglig fellesskap gjennom en tydelig overordnet strategi. Det er her lærerne reflekterer, deler erfaringer, planlegger og vurderer elevenes læring i felleskap med kolleger.
 3. Rammefaktorer som inkluderer både hvordan lærere og elever bruker klasserommet og hvilke muligheter som finnes for variasjon utfra undervisning og læringsmål.
 4. Undervisningspraksis - bevisstgjøring av hvordan læring skal se ut i Altaskolen.

Når to dagers opplæring er gjennomført drar skolene "hjem" med en milepælsplan med retning for det videre arbeidet.

Lærer Karen Meland Pedersen

Det utvidede klasserommet

Læringsbrettet gir mange muligheter, som også  Saga skole har omfavnet. De kom i gang med læringsbrett i februar. Karen Meland Pedersen har vært lærer i Altaskolen i over 20 år, og hun ser at læringsbrettet gir dem gode muligheter til å utvide klasserommet. Elevene trenger ikke å jobbe på klasserommet, men Karen har likevel mulighet til å kontakte dem via Showbie og følge dem opp underveis. 

Hun forteller om en oppgave som virkelig fikk frem elevenes kreative side.

– Jeg ba dem å gå ut og ta bilde av en vegg på skolen. Etterpå skulle de dekorere veggen på læringsbrettet med tanke på hvordan de ville fremstille skolen sin. Dette engasjerte elevene og det ble laget utrolig mange flotte bilder. Elevene drømte seg bort i muligheten til å dekorere skolen selv, smiler hun og påpeker at dette er fremtiden, enten man vil det eller ikke. Og det gir mange spennende muligheter i skolehvedagen.

Karen er akkurat nå i videreutdanning, PFTK (Profesjonsfaglig digital kompetanse), og retter det mot kunst og håndverk.

– Man må varierer og være bevisst på at de ikke bare skal sitter på skjerm. Det er læring som foregår. Vi må være aktive og legge til rette for at elevene bruker læringsbrettet på best mulig måte. I tillegg mener jeg at i hvert fall jeg klarer å tilpasse undervisningen for hver enkelt elev på en bedre måte nå enn før vi fikk læringsbrett.

Skjermen har ikke overtatt alt

Læring er det som står i front. Så er det opp til lærerne å vurdere hvilke hjelpemidler som egner seg best. Fungerende rektor ved Gakori skole, Janne Charlotte Småvik, sier de i ferd med å lage en visjon for skolen, og læring er det viktigste. Slik har det alltid vært. 

– Læreren er pedagogen. Læringbrettet er verktøyet - for å variere, tilpasse, motivere og gi elevene uendelige muligheter til å vise frem sin læring på.

En unik mulighet

Ny teknologi gir også deg som foresatt en unik mulighet til større innsikt i barnets liv på skolen. I en og samme app har du tilgang på ukeplaner, oversikt over lekser, innleverte lekser fra eleven, dialog mellom elev og lærer, samt tilbakemeldinger fra lærer til elev på innlevert arbeid. 

Dette kan gjøre det enklere for deg som foresatt å snakke med barnet om utviklingen innenfor de ulike emnene og fagene. 

Ta praten med barnet - syv tips

 1. Ta praten med barna, " Hvordan har du det på nettet?" 
 2. Hva betyr nett og brett for oss? 
 3. Hvor mye skjermtid er det til overs til fritid? 
 4. Lag kjøreregler sammen med barn(a)
 5. Snakk om digital dannelse - vær gode rollemodeller 
 6. Vær tydelige - dere og lærerne bestemmer 
 7. Lag gode praktiske rutiner 

Lær sammen med barnet og sett kloke grenser i tråd med elevens alder og modenhet.

Alta kommune

Sandfallveien 1, 9506 Alta

Mail: postmottak@alta.kommune.no

Telefon: 78 45 50 00

Organisasjonsnummer 944 588 132