Å skape en verdig alderdom

47 millioner mennesker lever med demens på verdensbasis. Kommunikasjon er en velkjent utfordring, særlig for personer med alvorlig demens. Alta er første kommune i landet, som tar i bruk Sonasprogrammet for å kommunisere gjennom multi sansestimulering

Sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter i Alta kommune kurses i Sonasprogrammet

Personer med demens har nedsatt evne til å tolke sanseinntrykk. Når man ikke kan kommunisere med omverden kan man bli ensom, isolert og frustrert. 

Man ser mye utagerende atferd og det er ofte resultat av frustrasjon. 

Når man da stimulerer sansene kan det for eksempel vekke til live minner. 

Det handler om å føle seg inkludert, få delta og bli sett. Det handler om verdighet.

Illustrasjonsfoto på demens. Eldre dame sitter med et puslespill foran seg.

Stort behov

– Jeg gleder meg til å ta dette i bruk i hverdagen. Da har jeg et verktøy og det er satt av tid til det, forteller en av kursdeltakerne.

I april fikk 15 sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter i Alta kommune opplæring i bruk av det som kalles Sonasprogrammet.

Kursdeltakerne mener at det å lære seg måter å kommunisere på vil ha stor betydning for hverdagen til demente personer i Alta.

– Det er et opplegg våre eldre demente kan delta på, som ikke kan delta på andre ting.

– Vi har et stort behov for at det skjer noe utover daglige rutiner.

To dager i uken tas en fast gruppe på åtte eldre demente personer ut og et program på 45 minutter gjennomgås. Syn, hørsel, smak, lukt og berøring brukes for å vekke minnet.

Her får deltakerne øve seg på programmet og utfordrer luktesansen til hverandre

Sansestimulering gjennom luktesans

Dette er Sonasprogrammet

Ordet sonas er irsk og betyr velvære eller glede. Programmet er utviklet av Sr. Mary Threadgold og brukes på mer enn 200 sykehjem i Irland.

Det er terapeutisk kommunikasjonsaktivitet primært for eldre mennesker med demens. Programmet fokuserer på stimulering av alle fem sansene i løpet av en 45 minutters lang sekvens, som gjentas to ganger i uken. Det gjennomføres i grupper på åtte eller individuelt.

Det er gjort avtale med Irland om implementering og oversetting i Norge.

Gro Karlstrøm, Ingebjørg Haugen og Benedicte Sørensen Strøm
Fra venstre virksomhetsleder i Alta kommune Gro Karlstrøm, førsteamanuensis ved Vid høgskole i Oslo Ingebjørg Haugen og fag- og kvalitetsleder ved Diakonhjemmet omsorg Benedicte Sørensen Strøm.

Et helt nytt program i Norge

Kurset, som ble avholdt i Alta, er det tredje i rekken og Alta er første kommune som tar det i bruk. Utover pilotkommunen Oslo. Kursholder Benedicte Sørensen Strøm er årsaken til at programmet har tatt reisen fra Irland til Norge. Strøm har selv bodd syv år i Irland og brukt programmet der.

Hun tok doktorgrad i programmet i 2017 og disputerte i Norge. Det ble målt effekt av programmet og det viste seg å ha god effekt på de som har langtkommet demens. 

– De med alvorlig demens har vanskelig for å uttrykke seg verbalt. Når man ikke kan kommunisere med omverden kan man bli ensom, isolert og frustrert. Man ser ofte utagerende atferd og det er ofte resultat av frustrasjon. Personer med demens har nedsatt evne til å tolke sanseinntrykk. Når vi da stimulerer sansene kan det for eksempel vekke til live minner. Vi når dem og får kontakt, noe som er veldig til hjelp i for eksempel stellesituasjoner, forklarer Sørensen Strøm.

En verdig alderdom

Med seg har Sørensen Strøm førsteamanuensis ved Vid Høgskole i Oslo Ingebjørg Haugen. Sammen har de gjennom to dager holdt kurs i Alta.

– Det er veldig gøy å være her og jeg synes det er fint å starte lengst nord. I Oslo er det veldig mange tilbud fra før. Derfor er det naturlig å starte her oppe. Målet er også å få dette rullet ut i kommuner rundt Alta, sier Sørensen Strøm.

Når programmet tas i bruk gjøres det lokale tilpasninger, basert på dialekt og kultur.
–  Jeg var spent på akkurat dette, men foreløpig virker det som at sangene vi bruker er velkjent også her. Da blant kursdeltakerne. Jeg regner med at når vi tar det i bruk på avdelingene, så vil vi måtte gjøre noen endringer, sier Haugen.
–  Dette med den nordnorske kulturen, det samiske og kvenske er noe vi har snakket om i styringsgruppen og har med oss inn i prosjektet. Det er nok mulig at vi må tilpasse programmet slik at det blir egne kurs for de som er samisk og kvensk, sier virksomhetsleder i Alta kommune Gro Karlstrøm.
 

 

          Alta kommune
                 2022