11. oktober 2021 var det offisiell åpning av Skillemo næringsområde

Bilde av ordfører Monica Nielsen som taler under åpningen

360 mål og 44 næringstomter

Området som Alta kommune nå har opparbeidet ble avsatt til industri allerede i 2011. I 2019 startet opparbeiding av området og to år senere var området klart til salg. Området består av festetomter, i samarbeid med FeFo. Interessen for de 44 tomtene har vært stor blant investeringsvillige næringsaktører fra hele Finnmark. At næringslivet ekspanderer er med på å øke verdiskapning, og det gir vekst i vårt næringsliv og det gir flere arbeidsplasser i Alta.

Oversiktsbilde av Skillemo næringsområde tatt med drone

Fakta:

Området har et samlet areal på 286.000 kvm

Inneholder 44 nye næringstomter

Alta kommune har investert 45 millioner kroner i utarbeidelsen av området

Det er gitt opsjon på 40 av 44 tomter til næringsaktører fra hele fylket

Tomtene er regulert til industri, lager og engroslager

Skillemo næringsområde er et av de største tilrettelagte utbyggingsområdene i Nord-Norge

Tomtene festes fra Finnmarkseiendommen (FeFo)

Åpningen i bilder

Samarbeid for vekst

Skillemo er et samarbeidsprosjekt med Finnmarkseiendommen, som fester tomtene. På åpningen var styreleder i FeFo Kurt Wikan og direktør Jan Olli. Styrelderen holdt tale og fremhevet viktigheten av å legge til rette for vekst.

– Vi bygger fremtid. For Alta, for Finnmark og landsdelen. Skillemo næringsområde er et eksempel på det. Her legger Alta kommune til rette for nye arbeidsplasser og et enda bedre Alta. Industri og anleggsvirksomhet flyttes ut fra sentrum og inn på Skillemo. Dette er en tung satsing det står respekt av.

Skillemo i fremtiden

Interessen for tomtene på Skillemo næringsområde har vært stor og det er tydelig at dette har vært et etterlengtet behov. Allerede nå har vi fått finansiert planlegging av trinn to. Målet er å åpne trinn to i 2027

Bilde av skiltet i innkjøringen av industriområdet

Takk til entreprenør Pedersen Maskin, som har stått for utarbeidelse av området.